Reglement

Turneringsregler Strømmen storsenter 9er Cup - høst

Cupen spilles med maks 32 lag og spilles på 3 stk 9èr baner. Lagene deles med 4 lag i hver pulje. Totalt 8 puljer.

Turneringen følger NFF`s kampreglement, der ikke annet er beskrevet. Ingen begrensning på antall spillere pr lag i turneringen.

Spillerliste legges inn i Cupmanager senest 24 timer før første kamp.

Det gjelder de samme reglene som i de respektive fotballkretsene for bruk av overårige spillere. Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet.

Spillere kan kun spille på et lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner. Dette skal klareres med turneringsledelse skriftlig på forhånd. Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner ift keepere og skader underveis i turneringen. Avklares med turneringsledelse/sekretariat før kampstart.

Turneringsjury

Turneringens jury består av 2 medlemmer fra forskjellige klubber som er med i turneringen. Leder av juryen kommer fra arrangørklubb. Disse vil behandle eventuelle tvister. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes

Spilletid

2 x 20 minutter kort pause/sidebytte. 2 x 20 minutter i sluttspillet.

Innbytte

Turneringen tillater flyvende bytter. Spiller som byttes ut skal være helt ute av banen før spiller som byttes inn entrer banen!

Ball

Det spilles med 4’er ball. Arrangør holder kampball.

Draktlikhet

Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte vester.

Vester fås lånt i sekretariatet

Fair play

Fair play hilsen før kamp. Fokus på fair play i spillet, medspillere, motspillere, ovenfor dommere og fra sidelinjen!

Avspark

Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark i første omgang. Bortelag tar avspark i andre omgang.

Poeng

Seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng.

Innledende spill

Plassering bestemmes etter følgende regler:
  • Poeng (3 for seier, 1 for uavgjort).
  • Målforskjell.
  • Flest scorede mål.
  • Poeng i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt.
  • Målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
  • Loddtrekning

Sluttspill

Kampene i sluttspillet spilles med 2×20 min.

Ved uavgjort etter normal spilletid, spilles 1×5 min kampforlengelse.

Ved mål i kampforlengelsen, vinner det laget som scorer først, og kampen stoppes.

Ved fortsatt uavgjort etter forlenget tid avgjøres kampen på straffer. 3 til hvert lag, deretter 1 og 1.

Gule og røde kort

Gult kort i en kamp dras ikke med fra kamp til kamp. Gult kort gir 5 minutter utvisning.

Rødt kort for en enkel forseelse betyr at spilleren utvises fra kampen og må stå over lagets neste kamp i turneringen.

To gule kort i en og samme kamp kvalifiserer til rødt kort og straffes på samme måte som direkte rødt kort.

Rødtkort tas eventuelt med inn i sluttspill.

Protester

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Eventuelle protester skal leveres skriftlig av lagleder, senest 60 min. etter at kampen er ferdigspilt til turneringens sekretariat. Et lag som ønsker et kampresultat kjent ugyldig, må nedlegge protest.

Protestgrunnlag kan være:

– lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget

– Grove feil ved dommerens forståelse av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse.

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Saksbehandling

Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerobservatører i de tilfeller dette er aktuelt.

Trukket lag

Dersom et lag trekker seg før gruppespillet starter vil alle lagets kamper bli satt til 0-3 dersom det ikke lykkes arrangøren å framskaffe et erstatningslag. Et lag som trekker seg etter at spill i innledende serie er påbegynt, skal dette omgående meldes til sekretariatet. Dersom lag trekker seg etter at dette har spilt alle kamper i grunnspillet, vil resultatene bli tellende. Dersom trukket lag er kvalifisert til videre spill i turneringen, kan sekretariatet tilby det beste utslåtte laget i den aktuelle puljen plass i sluttspillet. Videre kan sekretariatet sette inn tapende lag i sluttspillet dersom seirende lag må trekke seg fra turneringen. Ved ujevnt antall lag i puljene, trekkes kampene mot det dårligst plasserte laget i puljen(e) med flest lag ut. Slik at lagene som skal sammenlignes har likt antall kamper.

Premiering

Nr 1 og 2 i A- og B sluttspill premieres med pokal.

Værforbehold

Det tas værforbehold. Ved mye nedbør kan gressbanen bli stengt og kamper flyttet, utsatt eller avlyst. Det samme vil gjelde ved stort snøfall på kunstgressbanene.

Kommentarer